Trường Đại học Kiến trúc tuyển sinh sau Đại học
Trường Đại học Kiến trúc tuyển sinh sau Đại học

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là một Trung tâm đào tạo Sau đại học và nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, triển khai ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Hiện nay, Nhà trường đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành như: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị, Quản lý đô thị và Công trình, Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng theo chỉ tiêu và hạn mức được giao hàng năm.

Nhà trường cũng hợp tác và liên kết về đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với các Trường Đại học, các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu ở trong nước và Quốc tế...

Đào tạo Thạc sĩ

TT

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Chỉ tiêu tuyển sinh

270

300

350

410

495

450

2.

Số học viên được công nhận

259

299

350

395

471

424

 
Tổng số học viên Cao học đang đào tạo tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tính đến tháng 31/10/2016

STT

Tên chuyên ngành

Quy mô năm học

1

Kiến trúc

154

2

Quy hoạch vùng và đô thị

58

3

Quản lý đô thị và công trình

457

4

Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

217

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60

Tổng cộng

946


Đào tạo Tiến sĩ


Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Chỉ tiêu tuyển sinh

20

20

20

25

25

30

Số thí sinh được công nhận NCS

19

19

18

25

24

33


Hiện nay, số Nghiên cứu sinh thực tế đang đào tạo trong thời gian quy định dưới 7 năm là 117 trong các chuyên ngành như sau:

TT

Chuyên ngành

Số lượng

1

Kiến trúc

23

2

Quy hoạch vùng và đô thị

16

3

Quản lý đô thị và Công trình

54

4

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

14

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

10

Tổng

117ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Đại học Kiến trúc Hà nội

Giới thiệu Đại học Kiến trúc
Giới thiệu Đại học Kiến trúc
Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

[+]Đọc thêm

Thông báo Tuyển sinh

Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017
Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017
Trường đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo phương...

[+]Đọc thêm
Đại học Kiến trúc, Thông tin tuyển sinh đại học
Đại học Kiến trúc, Thông tin tuyển sinh đại học
Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục...

[+]Đọc thêm
Đại học Kiến trúc, Tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017
Đại học Kiến trúc, Tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017
Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục...

[+]Đọc thêm
Trường Đại học Kiến trúc tuyển sinh sau Đại học
Trường Đại học Kiến trúc tuyển sinh sau Đại học
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là một...

[+]Đọc thêm

sp online5Tư vấn miễn phí 24/7

024.6655.8670 - 024.858.77.666
Hotline: 09.8161.5757
kenhtuyensinhedu.vn@gmail.com

Đăng ký Online


Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận email khi chúng tôi có tin tuyển sinh mới!