Đại học Kiến trúc, Tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017
Đại học Kiến trúc, Tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học Liên thông, Văn bằng 2 Đợt 2 năm 2017

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, căn cứ nhu cầu đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH), Liên thông từ trung cấp lên đại học (LTTC), Liên thông từ cao đẳng lên đại học (LTCĐ) và Văn bằng 2 Đợt 2 năm 2017 như sau:

1. NGÀNH, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

TT

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Địa điểm đào tạo

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐ Nghề xây dựng

- TT GDTX Hải Dương

2

- LTTC, LTCĐ chính quy

- Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

3

- LTTC hình thức VLVH

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐXD Nam Định

- Trường CĐ Nghề xây dựng

- Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

   Điện Biên, tỉnh Điện Biên

4

- LTCĐ hình thức VLVH

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐXD Nam Định

- Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

   Điện Biên, tỉnh Điện Biên

5

- Văn bằng 2 hình thức VLVH

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

6

Cấp thoát nước

- LTCĐ hình thức VLVH

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

7

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐ Nghề xây dựng

8

Quản lý xây dựng

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐ Nghề xây dựng

- Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

  Điện Biên, tỉnh Điện Biên

9

Kinh tế xây dựng

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội


- Tất cả các ngành đều được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Với địa điểm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thí sinh có thể chọn đăng ký dự tuyển và học tại cơ sở chính (Hà Nội) hoặc tại Cơ sở Vĩnh Phúc của Trường.

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

2.1. Hình thức VLVH (thời gian đào tạo 4,5 năm): Thí sinh phải có một trong các loại bằng tốt nghiệp bậc trung học: Trung học phổ thông; bổ túc THPT; Trung cấp chuyên nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp).

 2.2. Hình thức liên thông (LTTC, LTCĐ)

Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

- Có bằng tốt nghiệp THPT;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát hành. Thí sinh nhận hồ sơ đăng ký tại địa điểm đăng ký dự tuyển.

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

4.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 24/11/2017.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các địa điểm đăng ký học. Lệ phí nộp hồ sơ và lệ phí dự thi, xét tuyển là: 250.000 đ/hs.

4.2. Hình thức tuyển sinh

a) Hình thức VLVH, Liên thông VLVH, Văn bằng 2 VLVH:

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện hai phương thức tuyển sinh đại học hình thức VLVH: xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (THPT);

- Các tổ hợp môn được sử dụng để xét tuyển bao gồm:

+ Với các ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý xây dựng, Kinh tế xây dựng, sử dụng các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) và A01 (Toán, Vật lý, Anh văn);

+ Với ngành Cấp thoát nước, sử dụng các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) và B00 (Toán, Hoá học, Sinh học);

+ Các tổ hợp xét tuyển được xét bình đẳng khi xác định điểm trúng tuyển. Do đó, thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.

            b) Hình thức Liên thông chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

- Xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông: Tổ hợp các môn xét tuyển: TOÁN, VẬT LÝ, HOÁ HỌC; áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình chung của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (cả 6 học kỳ THPT) đạt từ 6,0 trở lên.

             - Thi tuyển: Áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng có điểm trung bình chung của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (cả 6 học kỳ THPT) nhỏ hơn 6,0 và các trường hợp khác. Môn thi: TOÁN, SỨC BỀN VẬT LIỆU, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP.

Điều kiện xét tuyển: Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10.

- Chỉ tiêu: 100 (ưu tiên các thí sinh diện xét tuyển trước rồi đến các thí sinh diện thi tuyển).

          4.3. Ngày thi

- Ngày thi dự kiến đối với thí sinh diện thi tuyển hình thức Liên thông chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 25 và 26 tháng 11 năm 2017.

- Đúng 08h00 ngày 25/11/2017 thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Thông báo này thay cho giấy báo dự thi.

4.4. Điều kiện để tổ chức thi tuyển: Từ 50 hồ sơ đăng ký trở lên.


ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Đại học Kiến trúc Hà nội

Giới thiệu Đại học Kiến trúc
Giới thiệu Đại học Kiến trúc
Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

[+]Đọc thêm

Thông báo Tuyển sinh

Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017
Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017
Trường đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo phương...

[+]Đọc thêm
Đại học Kiến trúc, Thông tin tuyển sinh đại học
Đại học Kiến trúc, Thông tin tuyển sinh đại học
Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục...

[+]Đọc thêm
Đại học Kiến trúc, Tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017
Đại học Kiến trúc, Tuyển sinh văn bằng 2 năm 2017
Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục...

[+]Đọc thêm
Trường Đại học Kiến trúc tuyển sinh sau Đại học
Trường Đại học Kiến trúc tuyển sinh sau Đại học
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là một...

[+]Đọc thêm

sp online5Tư vấn miễn phí 24/7

024.6655.8670 - 024.858.77.666
Hotline: 09.8161.5757
kenhtuyensinhedu.vn@gmail.com

Đăng ký Online


Đăng ký nhận Email

Đăng ký nhận email khi chúng tôi có tin tuyển sinh mới!